• Gerretsonlaan
  • workshop WB
  • woonsituatie
  • plattegrond

In opdracht van woningcorporatie Woonbedrijf ontwierp en begeleidde Cindy van den Bremen een bemiddelingsproces bij een nieuwbouw project in Woensel Noord, Eindhoven. Eigenaren van aangrenzende koopwoningen maakten zich zorgen om de nieuwbouw en de veranderende woonsituatie met alle nieuwbouwplannen van een aangrenzende school die samenvielen. Cindy van den Bremen organiseerde een bijeenkomst waar niet alleen de desbetreffende buurtbewoners hun bezwaren konden

uiten, maar waar naast Woonbedrijf, ook de architect en aannemer aanwezig waren. Hierdoor konden bepaalde zorgen direct worden weggenomen of opgepakt door de desbetreffende partijen. Ook door het inzoomen op de huidige woonsituatie in huis, straat en wijk en de directe zorgen bij de nieuwbouw en veranderende woonomgeving kwamen zaken aan het licht die niet direct bij de nieuwbouw van Woonbedrijf lagen, waardoor zorgen wel geuit maar ook gerelativeerd konden worden.

Vervolgens keken we samen met de bewoners hoe we praktisch op de plattegrond oplossingen konden bedenken voor de problemen die de omliggende bewoners voorzagen. De sessie werd door alle partijen als zeer hulpvol ervaren. Een empathische opstelling door een derde partij brengt in dit soort situaties uitkomst en voorkomt vertraging door bijvoorbeeld bezwaarschriften.