INFO

Visie

Elk design project zou moeten starten vanuit de interesse, wensen en behoefte van de betrokkenen. Door vanaf de start deze mensen een rol te geven in het process en empathy voor hen te ontwikkelen, worden hun intrinsieke motivaties blootgelegd en aangesproken. Dit activeert het sociale proces en schept projecten met een duurzaam karakter.

Co-design

Co-design is het intensief betrekken van je stakeholders gedurende het hele design traject. Bewoners of kinderen zijn dan de experts: zij kennen als geen ander de eigen situatie. Hierdoor verschuift de rol van de ontwerper naar facilitator of verbinder door inzichten te (helpen) vertalen in concrete voorstellen. CvdBremen geeft deze co-design processen vorm.

Culturele Diversiteit

Cindy van den Bremen wordt als ontwerper geïnspireerd door andere culturen, tradities & religies. Het sporthoofddoekenmerk Caspters is ontstaan vanuit nieuwsgierigheid naar de sluier. Culturele diversiteit is altijd een rode draad geweest door haar projecten, werk en visie. Het maakt het leven interessant en is voor een ontwerper een eindeloze bron aan inspiratie.