• was in_8 copy
  • wash in_10
  • Wash-in_1test3
  • wash in_9
  • Wash in_3test

Op grote schaal wassen kan het milieu besparen. De huidige oplossingen hiervoor spreken een groter publiek niet aan. Het concept

van de Wash-in is een totaalplan voor een nieuwe dienst waarbij elk aspect van de keten zich richt op nieuwe doelgroepen.

Er is onder andere een drive-thru en een reparatieservice.