Elk design project zou moeten starten vanuit de interesse, wensen en behoefte van de betrokkenen. Door vanaf de start deze mensen een rol te geven in het process en empathy voor hen te ontwikkelen, worden hun intrinsieke motivaties blootgelegd en aangesproken. Dit activeert het sociale proces en schept projecten met een duurzaam karakter.